Giờ làm việc

Sáng: 8h00 đến 12h00

Chiều: 13h00 đến 17h00

Chủ nhật: 8h30 đến 11h30

Vui lòng liên hệ trước với chúng tôi để được phục vụ ngoài khung giờ trên.